“Ey Hûd!” dediler, “sen bize açık bir belge, bir mûcize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz.”
Hud Suresi 123 / 53. ayet