Bu hususta, kendilerinin de, babalarının da hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan o söz ne dehşetli bir söz! Ama onların iddia ettikleri, sırf yalandan ibaret!
Kehf suresi 110 / 5. ayet